Logo Svobodné základní školy

Zájemci o studium

INFORMACE K ORGANIZACI ZÁPISU ŽÁKŮ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ

Informace ke školnímu roku 2024/2025


Přijímací řízení do prvního ročníku:


Pro přijetí Vašeho dítěte je třeba vyplnit dotazník pro rodiče předškoláků, kterým vyjadřujete předběžný zájem o přijetí Vašeho syna/dcery do 1. ročníku Svobodné základní školy, o.p.s., Jablonec nad Nisou, pro školní rok 2024 - 2025.


Dotazník bylo možné vyplnit od 1.12. 2023 do 28.2.2024, přihlašování je již ukončeno.

Zápis a přijímací řízení do první třídy proběhne 8.4.2024. Níže uvádíme informace k plánovanému zápisu.

Přihlašování žáků do 6. ročníku:


Pro přijetí Vašeho dítěte prosím nejprve vyplňte dotazník Žádost o přestup do 6. ročníku, kterým vyjadřujete zájem o přijetí Vašeho syna/dcery do 6. ročníku Svobodné základní školy, o.p.s., Jablonec nad Nisou, pro školní rok 2024 - 2025.

Přestup žáků bude probíhat formou příjímací zkoušky. Přijímací zkouška se bude konat ve čtvrtek 23. 5. 2024 v 9:00 hodin v budově školy (U Přehrady 3204/61a). Skládá se z písemného testu z českého jazyka, matematiky (2 x 45 minut) a ústního pohovoru z angličtiny, všeobecného přehledu a komunikace. Uvítáme, když si žáci připraví/přinesou něco, co se jim podařilo, co je baví, čím se mohou pochlubit (diplom, výtvor, video, sbírku apod.).


Doprovázející rodič u přijímacího řízení předkládá:


6. ročník pro rok 2024-2025 má maximální kapacitu 24 žáků. Ti budou přijímáni podle pořadí v  úspěšnosti příjímací zkoušky. Předpokládáme přijetí 4 - 5 žáků. Kritéria pro přijetí


Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno na webu školy do 5 pracovních dnů.

Součástí přijímacího řízení je i pohovor rodičů s ředitelkou školy. Toto setkání by mělo směřovat  k posouzení míry souladu rodinné výchovy a představy o vzdělávání s výchovnými a vzdělávacími cíli školy. Termíny pohovoru si prosím rezervujte v žádosti o přestup.


V případě zájmu o přestup do vyšších ročníků prosím kontaktujte mailem ředitelku školy.