Zájemci o studium

INFORMACE K ORGANIZACI ZÁPISU ŽÁKŮ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍInformace ke školnímu roku 2023/2024

V současné době je kapacita tříd prvního stupně plně obsazena, další žáky nepřijímáme, stejná situace je u 6., 8. a 9. třídy. V případě, že byste měli zájem o přestup žáka do 7. třídy kontaktujte mailem ředitelku školy.


Informace ke školnímu roku 2024/2025

Přihlašování žáků do 1. třídy proběhne v prosinci 2023 přes systém Edupage. Podrobnější informace a návody jak Vaše dítě přihlásit zde zveřejníme v průběhu listopadu.

Přihlašování žáků do 6. třídy spustíme v únoru 2024, kdy rovněž zveřejníme termín přestupové zkoušky v návaznosti na termíny zkoušek na víceletá gymnázia a harmonogram školního roku.

V případě zájmu o přestup do vyšších ročníků prosím kontaktujte v únoru 2024 mailem ředitelku školy.