Logo Svobodné základní školy

O škole

základní informace o škole

hodnoty a principy

Individuální přístup, akceptování rozdílu, integrace

profil absolventa

výuka mimořádně nadaných dětí

tradiční akce

školní akce

prostředí školy