Vedení školy

Dagmar Sacherová

ředitelka školy

sacherova.d@szsjablonec.cz

Jana Sacherová

zástupkyně ředitelky

pro 2. stupeň

sacherova.j@szsjablonec.cz

Iva Makovičková

zástupkyně ředitelky

pro 1. stupeň,

výchovná poradkyně

makovickova@szsjablonec.cz

Jitka Vojtíšková

účetní a hospodářka školy

vojtiskova@szsjablonec.cz