Vedení školy

Dagmar Sacherová

ředitelka školy

sacherova.d@szsjablonec.cz

Jana Sacherová

zástupkyně ředitelky 

sacherova.j@szsjablonec.cz

Viktor Hájek


zástupce ředitelky

hajek@szsjablonec.cz

Jitka Vojtíšková

účetní a hospodářka školy

vojtiskova@szsjablonec.cz

Iva Makovičková


výchovná poradkyně

makovickova@szsjablonec.cz

Matěj Čejchan


metodik prevence

cejchan@szsjablonec.cz