2. stupeň

Jana Sacherová
Třídní učitelka v 6. třídě

Anglický jazyk, Francouzský jazyk, Tělesná výchova, Dějepis

sacherova.j@szsjablonec.cz

Karel Procházka

Matematika, Fyzika, Informatika

prochazka@szsjablonec.cz

Helena Hegerová
Český jazyk, Německý jazyk

hegerova@szsjablonec.cz

Radka Nývltová
Anglický jazyk, Biologie, Výtvarná a pracovní výchova

nyvltova@szsjablonec.cz

Pavla Tomšová

Zeměpis, pedagogická asistentka

tomsova@szsjablonec.cz

Libuše Vrtišková Hájková
Dramatická výchova

vrtiskova@szsjablonec.cz

Vít Linhart
Hudební výchova

linhart@szsjablonec.cz