2. stupeň

Eliška Boučková

třídní učitelka v 6. třídě

tělesná výchova

bouckova@szsjablonec.cz 

Karel Procházka

třídní učitel v 7. třídě

matematika, fyzika, Informatika

prochazka@szsjablonec.cz

Matěj  Čejchan

třídní učitel v 8. třídě

hudební výchova, angličtina, historie a společnost, zeměpis

cejchan@szsjablonec.cz

Jana Sacherová
třídní učitelka v 9. třídě

anglický a francouzský jazyk, historie a společnost, tělesná výchova

sacherova.j@szsjablonec.cz

Pavla Tomšová

biologie, chemie

tomsova@szsjablonec.cz

Helena Hegerová
český jazyk, německý jazyk

hegerova@szsjablonec.cz

Radka Nývltová
výtvarná a pracovní výchova, anglický jazyk

nyvltova@szsjablonec.cz

Pavla Chocholoušová
pedagogická asistentka, vychovatelka

chocholousova@szsjablonec.cz

Zuzana Boudová Richtermoc
výtvarná a hudebně dramatická výchova, anglický jazyk

boudova@szsjablonec.cz