2. stupeň

Jana Sacherová
třídní učitelka v 8. třídě

anglický a francouzský jazyk, historie a společnost, tělesná výchova

sacherova.j@szsjablonec.cz

Matěj  Čejchan

třídní učitel v 7. třídě

hudební výchova, angličtina, historie a společnost, zeměpis

cejchan@szsjablonec.cz

Karel Procházka

třídní učitel v 6. třídě

matematika, fyzika, Informatika

prochazka@szsjablonec.cz

Helena Hegerová
český jazyk, německý jazyk

hegerova@szsjablonec.cz

Pavla Tomšová

biologie, chemie

tomsova@szsjablonec.cz

Martin Struna

matematika, zeměpis, tělesná výchova

struna@szsjablonec.cz

Radka Nývltová
výtvarná a pracovní výchova

nyvltova@szsjablonec.cz

Martina Klimečková
pedagogická asistentka

klimeckova.m@szsjablonec.cz