2. stupeň

Jana Sacherová
třídní učitelka v 7. třídě

anglický jazyk, francouzský jazyk, tělesná výchova, dějepis

sacherova.j@szsjablonec.cz

Matěj Čejchan

třídní učitel v 6. třídě

hudební výchova, angličtina, zeměpis

cejchan@szsjablonec.cz

Karel Procházka

matematika, fyzika, Informatika

prochazka@szsjablonec.cz

Helena Hegerová
český jazyk, německý jazyk

hegerova@szsjablonec.cz

Pavla Tomšová

biologie, pedagogická asistentka

tomsova@szsjablonec.cz

Libuše Vrtišková Hájková
dramatická výchova

vrtiskova@szsjablonec.cz

Radka Nývltová
biologie, výtvarná a pracovní výchova

nyvltova@szsjablonec.cz

Jana Klimečková
pedagogická asistentka

klimeckova@szsjablonec.cz