1. stupeň

Ivana Makovičková


třídní učitelka 3. třídy,

hudební výchova

makovickova@szsjablonec.cz

Andrea Fadrhonsová


třídní učitelka 4. třídy,

tělesná výchova

fadrhonsova@szsjablonec.cz

Gabriela Divišová


třídní učitelka 5. třídy,

tělesná výchova

divisova@szsjablonec.cz

Dagmar Sacherová


třídní učitelka 1. třídy


sacherova.d@szsjablonec.cz

Karolína Bryczová Vasková


třídní učitelka 2. třídy,

informatika


bryczova@szsjablonec.cz

Andrea Jarešová


vychovatelka,

pedagogická asistentka,

výtvarná výchova

jaresova@szsjablonec.cz

Eliška Boučková


vychovatelka,

tělesná výchova


bouckova@szsjablonec.cz

Radka Nývltová


anglický jazyk,

přírodověda,

výtvarná a pracovní výchova

nyvltova@szsjablonec.cz

Lenka Macháčková Hronová


anglická konverzacemachackova@szsjablonec.cz

Radka Vojtíšková


anglický jazyk,

pedagogická asistentka, vychovatelka

vojtiskova.r@szsjablonec.cz

Daniela Kusalová


pedagogická asistentka,

vychovatelka


kusalova@szsjablonec.cz

Aneta Sochorová


pedagogická asistentka,

vychovatelka


sochorova@szsjablonec.cz

Alena Babůrková


pedagogická asistentka

baburkova@szsjablonec.cz

Hana Šnajdrová


pedagogická asistentka

snajdrova@szsjablonec.cz