Logo SZŠ

1. stupeň

Foto Gabriela Divišová

Gabriela Divišová


třídní učitelka 1. třídy,

tělesná výchova

divisova@szsjablonec.cz 

Foto Dagmar Sacherová

Dagmar Sacherová


třídní učitelka 2. třídy,

ředitelka

sacherova.d@szsjablonec.cz

Foto Karolína Bryczová Vasková

Karolína Bryczová Vasková


třídní učitelka 3. třídy,

informatika

bryczova@szsjablonec.cz

Foto Iva Makovičková

Ivana Makovičková


třídní učitelka 4. třídy,

hudební výchova

makovickova@szsjablonec.cz 

Foto Andrea Fadrhonsová

Andrea Fadrhonsová


třídní učitelka 5. třídy,

tělesná výchova

fadrhonsova@szsjablonec.cz

Foto Radka Nývltová

Radka Machačová


anglický jazyk, přírodověda, 

výtvarná a pracovní výchova

machacova@szsjablonec.cz

Foto Eliška Boučková

Eliška Boučková


vychovatelka, 

tělesná výchova

bouckova@szsjablonec.cz 

Foto Lenka Macháčková Hronová

Lenka Macháčková Hronová


anglická konverzace

machackova@szsjablonec.cz

Foto Andrea Jarešová

Andrea Jarešová


vychovatelka,

pedagogická asistentka, 

výtvarná výchova

jaresova@szsjablonec.cz 

Foto Alena Babůrková

Alena Babůrková


pedagogická asistentka

baburkova@szsjablonec.cz 

Foto Daniela Kusalová

Daniela Kusalová


pedagogická asistentka,

vychovatelka

kusalova@szsjablonec.cz 

Foto Aneta Sochorová

Aneta Sochorová


pedagogická asistentka,

vychovatelka

sochorova@szsjablonec.cz

Foto Veronika Gebouská

Veronika Gebouská


prvouka, výtvarná a pracovní  výchova

gebouska@szsjablonec.cz

Foto Hana Šnajdrová

Hana Šnajdrová


pedagogická asistentka

snajdrova@szsjablonec.cz

Foto Marcela Hloužková

Marcela Hloužková


pedagogická asistentka

hlouzkova@szsjablonec.cz