1. stupeň

Gabriela Divišová


třídní učitelka 1. třídy,

tělesná výchova

divisova@szsjablonec.cz 

Dagmar Sacherová


třídní učitelka 2. třídy,

ředitelka

sacherova.d@szsjablonec.cz

Karolína Bryczová Vasková


třídní učitelka 3. třídy,

informatika

bryczova@szsjablonec.cz

Ivana Makovičková


třídní učitelka 4. třídy,

hudební výchova

makovickova@szsjablonec.cz 

Andrea Fadrhonsová


třídní učitelka 5. třídy,

tělesná výchova

fadrhonsova@szsjablonec.cz

Radka Nývltová


anglický jazyk, přírodověda, 

výtvarná a pracovní výchova

nyvltova@szsjablonec.cz

Eliška Boučková


vychovatelka, 

tělesná výchova

bouckova@szsjablonec.cz 

Lenka Macháčková Hronová


anglická konverzace

machackova@szsjablonec.cz

Andrea Jarešová


vychovatelka,

pedagogická asistentka, 

výtvarná výchova

jaresova@szsjablonec.cz 

Alena Babůrková


pedagogická asistentka

baburkova@szsjablonec.cz 

Daniela Kusalová


pedagogická asistentka,

vychovatelka

kusalova@szsjablonec.cz 

Aneta Sochorová


pedagogická asistentka,

vychovatelka

sochorova@szsjablonec.cz

Veronika Gebouská


prvouka, výtvarná a pracovní  výchova

gebouska@szsjablonec.cz

Hana Šnajdrová


pedagogická asistentka

snajdrova@szsjablonec.cz

Marcela Hloužková


pedagogická asistentka

hlouzkova@szsjablonec.cz