Logo Svobodné základní školy

Platby

Školné včetně školních plateb

Školné je stanoveno na 2500,-Kč / školní měsíc za každé dítě a obsahuje všechny školní platby - družina, kroužky, pitný režim, pomůcky.  Lze hradit měsíčně, na pololetí (12 500 Kč), nebo na celý školní rok (25 000 Kč) na účet školy 705377633/0300. K platbám prosím uvádějte variabilní symbol žáka uvedený ve smlouvě o studiu. V případě měsíčních plateb prosíme o úhradu do 10. dne příslušného měsíce.