Logo Svobodné základní školy

Školička

Co je to Školička?

Pro naše budoucí prvňáčky organizujeme kroužek s názvem Školička. Jedná se o pomoc rodičům, kteří chtějí předškolákům usnadnit začátek školní docházky. 

Informace pro zájemce pro školní rok 2023/24

Kapacita Školičky pro školní rok 2023/2024 je 36 dětí – děti budou rozděleny do dvou skupin.

Zápis do Školičky proběhne pouze elektronicky od 23. srpna 2023, děkujeme za pochopení. Přihlášku posílejte od 23. 8. 2023 na mailovou adresu vedoucí Školičky - bryczova@szsjablonec.cz.

Dne 11. září od 15:30 proběhne informační schůzka pro rodiče přihlášených dětí.  První Školička bude v pondělí 18. září 2023.

Moc prosíme o včasný příchod, nejlépe v 15:15. Děkujeme.

Těšíme se na Vás.

Vedoucí Školičky: Mgr. Karolína Bryczová Vasková | Výchovná poradkyně: Mgr. Ivana Makovičková | Pedagogická asistentka: Bc. Daniela Kusalová

Desatero předškoláka

aneb co by mělo dítě zvládnout před vstupem do základní školy…


Podrobnější informace k jednotlivým bodům najdete na stránkách MŠMT.