Školička

Co je to Školička?

Pro naše budoucí prvňáčky organizujeme tzv. Školičku. Jedná se o pomoc rodičům, kteří se ke vstupu dítěte do školy staví zodpovědně a chtějí mu začátek školní docházky co nejvíce usnadnit.

Informace pro zájemce pro školní rok 2022/23

Kapacita Školičky pro školní rok 2022/2023 je 36 dětí – děti budou rozděleny do dvou skupin.

Zápis do Školičky proběhne pouze elektronicky od 19. srpna 2022, děkujeme za pochopení. Přihlášku zasílejte na adresu vedoucí Školičky (je uvedena v přihlášce).

 • Scházíme se každé pondělí od 15:30 do 16:30.

 • Děti potřebují tužku, pastelky a bačkorky. Sešit a "žákovskou" od nás dostanou.

 • Pitný režim je zajištěn.

 • Cena: 1 000 Kč za pololetí.

Dne 5. září od 15:30 proběhne informační schůzka pro rodiče přihlášených dětí. První Školička bude v pondělí 12. září 2022.

Moc prosíme o včasný příchod, nejlépe v 15:15. Děkujeme.

Těšíme se na Vás.

Vedoucí Školičky: Mgr. Karolína Bryczová Vasková | Výchovná poradkyně: Mgr. Ivana Makovičková | Pedagogická asistentka: Bc. Daniela Kusalová

Desatero předškoláka

aneb co by mělo dítě zvládnout před vstupem do základní školy…

 1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze.

 2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování.

 3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti.

 4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci.

 5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy.

 6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech.

 7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit.

 8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině.

 9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost.

 10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě.


Podrobnější informace k jednotlivým bodům najdete na stránkách MŠMT.