Platby

Školné včetně školních plateb

(družina, kroužky, pitný režim, pomůcky)

Číslo účtu: 705377633/0300

Platby školného

Jedno dítě ve škole 1 800/měsíc 18 000/ šk. rok

Jedno dítě a jeho sourozenec 1 800 + 1 550 = 3 350/měsíc 33 500/šk. rok

Jedno dítě a jeho 2 sourozenci 1 800 + 1 550 + 1 550 = 4 900/měsíc 49 000/šk. rok

Upozornění: Pokud počet zájemců o docházku do družiny převýší povolenou kapacitu 70 žáků, budou upřednostněni žáci z nižších ročníků.


Stravování

Žáci se stravují v zařízení Scolarest (Eurest), Smetanova 66, Jablonec nad Nisou. Noví strávníci si zakoupí v kanceláři školy první školní den čip. Nezapomeňte na dobití kreditu obědového čipu!