Pracovníci

Mgr. Dagmar Sacherová
ředitelka školy, třídní učitelka 2. třídy
dsacherova@szsjablonec.cz
v SZŠ od roku 1993

Mgr. Ivana Makovičková
zástupkyně ředitelky, výchovná poradkyně, třídní učitelka 4. třídy
imakovickova@szsjablonec.cz
v SZŠ od roku 1993

Mgr. Karolína Bryczová Vasková
třídní učitelka 3. třídy
kbryczova@szsjablonec.cz
v SZŠ od roku 1997

Mgr. Andrea Fadrhonsová
třídní učitelka 5. třídy
afadrhonsova@szsjablonec.cz
v SZŠ od roku 1994

Mgr. Gabriela Divišová
třídní učitelka 1. třídy
gdivisova@szsjablonec.cz
v SZŠ od roku 1995

Mgr. Eliška Boučková
vychovatelka, vyučující tělesné výchovy, informatiky a přírodovědy
epreislerova@szsjablonec.cz
v SZŠ od roku 2012

Andrea Jarešová
vychovatelka, vyučující výtvarné a pracovní výchovy
ajaresova@szsjablonec.cz
v SZŠ od roku 2012

Hana Šnajdrová
pedagogická asistentka
v SZŠ od roku 2002
 

Jitka Vojtíšková
účetní a hospodářka školy
jvojtiskova@szsjablonec.cz
v SZŠ od roku 1996

Bc. Daniela Kusalová
pedagogická asistentka
dkusalova@szsjablonec.cz
v SZŠ od roku 2012

Bc. Radka Vojtíšková
vyučující anglického jazyka, pedagogická asistentka
vojtiskovaradka@seznam.cz
v SZŠ od roku 2013

Mgr. Jana Sacherová
vyučující anglického a francouzského jazyka
sacherova.jana@gmail.com
v SZŠ od roku 2012

Lenka Macháčková Hronová
anglická konverzace
v SZŠ od roku 2011

Jana Klápšťová
úklid školy
v SZŠ od roku 1996
 

Pavel Hloužek
údržba školy
v SZŠ od roku 2012

Aneta Sochorová
asistentka pedagoga
v SZŠ od roku 2011

 

 

 

 

© 2014, Svobodná základní škola