Pracovníci


Mgr. Dagmar Sacherová
ředitelka školy, třídní učitelka 3. třídy
dsacherova@szsjablonec.cz
v SZŠ od roku 1993

Mgr. Ivana Makovičková
zástupkyně ředitelky, výchovná poradkyně, třídní učitelka 5. třídy
imakovickova@szsjablonec.cz
v SZŠ od roku 1993

Mgr. Karolína Bryczová Vasková
třídní učitelka 4. třídy
kbryczova@szsjablonec.cz
v SZŠ od roku 1997

Mgr. Andrea Fadrhonsová
třídní učitelka 1. třídy
afadrhonsova@szsjablonec.cz
v SZŠ od roku 1994

Mgr. Gabriela Divišová
třídní učitelka 2. třídy
gdivisova@szsjablonec.cz
v SZŠ od roku 1995

Mgr. Eliška Boučková
vychovatelka
epreislerova@szsjablonec.cz
v SZŠ od roku 2012

Andrea Jarešová
vychovatelka, vyučující výtvarné a pracovní výchovy
ajaresova@szsjablonec.cz
v SZŠ od roku 2012

Hana Šnajdrová
pedagogická asistentka
v SZŠ od roku 2002
 

Jitka Vojtíšková
účetní a hospodářka školy
jvojtiskova@szsjablonec.cz
v SZŠ od roku 1996

Bc. Daniela Kusalová
pedagogická asistentka
dkusalova@szsjablonec.cz
v SZŠ od roku 2012

Bc. Radka Vojtíšková
pedagogická asistentka, vyučující anglického jazyka
vojtiskovaradka@seznam.cz
vSZŠ od roku 2012

Mgr.Jana Sacherová
vyučující anglického a francouzského jazyka
sacherova.jana@gmail.com
v SZŠ od roku 2012

Lenka Macháčková Hronová
vyučující anglické konverzace
v SZŠ od roku 2011

Aneta Sochorová
pedagogická asistentka
v SZŠ od roku 2018

Pavel Hloužek
údržba školy
v SZŠ od roku 2012

© 2014, Svobodná základní škola