Platby

Číslo účtu SZŠ   705377633/0300

Školné - platba na účet školy

  Měsíční platba
(10x ročně)
Pololetní platba
(2x ročně)
Celoroční platba (1x)
1 dítě 1500 Kč 7500 Kč 15000 Kč
2 děti 2750 Kč 13750 Kč 27500 Kč

Stravování

Žáci se stravují v zařízení Scolarest (Eurest), Smetanova 66, Jablonec nad Nisou. Noví strávníci si zakoupí v kanceláři školy první školní den čip. Nezapomeňte na dobytí kreditu obědového čipu.

Ceny obědů:  děti 7 - 10 let 23 Kč.
                    děti 11 - 14 let 25 Kč. Kompletní nabídku Scolarest najdete na http://www.szsjablonec.cz/.


Pitný režim, školní pomůcky, družina

PLATBY POUZE NA ÚČET ŠKOLY!
VARIABILNÍ SYMBOL JE JINÝ, NEŽ U PLATBY ŠKOLNÉHO

Vyberte si jednu z uvedených variant  A. nebo B. podle toho, jestli Vaše dítě navštěvuje družinu (kroužky).

Účel platby (pro 1 dítě) - varianty Pololetní Celoroční
Varianta A
pitný režim + školní pomůcky
Dítě nenavštěvuje družinu, ani zájmové kroužky.
400 Kč
1. pololetí
do 28.9.2018
400 Kč
2.pololetí
do 31.1.2019
800 Kč
do 28.9.2018
Varianta B 
pitný režim + školní pomůcky
Dítě navštěvuje družinu, nebo zájmové kroužky.
900 Kč
1. pololetí
do 28.9.2018
900 Kč
2. pololetí
do 31.1.2019
1800 Kč
do 28.9.2018

Upozornění : Pokud počet zájemců o docházku do družiny převýší povolenou kapacitu 70 žáků, budou upřednostněni žáci z nižších ročníků.  

© 2014, Svobodná základní škola