Platby

Školné včetně školních plateb /družina, kroužky, pitný režim, pomůcky/

Číslo účtu SZŠ   705377633/0300

 
jedno dítě:
celoroční platba: 18 000 Kč
měsíční platba:     1 800 Kč
 
pro sourozence v SZŠ: 
celoroční platba: 15 500 Kč
měsíční platba:     1 550 Kč
 
Upozornění : Pokud počet zájemců o docházku do družiny převýší povolenou kapacitu 70 žáků, budou upřednostněni žáci z nižších ročníků.  
 
Stravování

Žáci se stravují v zařízení Scolarest (Eurest), Smetanova 66, Jablonec nad Nisou. Noví strávníci si zakoupí v kanceláři školy první školní den čip. Nezapomeňte na dobití kreditu obědového čipu.

Ceny obědů:  děti 7 - 10 let 26 Kč.
                       děti 11 - 14 let 28 Kč. Kompletní nabídku Scolarest najdete na http://www.szsjablonec.cz/.


 

© 2014, Svobodná základní škola