Zaměstnanci

Jana Sacherová
Třídní učitelka v 6. třídě
Anglický jazyk, Francouzský jazyk, Tělesná výchova, Dějepis
sacherova.jana@szsjablonec.cz

Karel Procházka
Matematika, Fyzika, Informatika
prochazka.karel@szsjablonec.cz

Helena Hegerová
Český jazyk, Německý jakyk
hegerova.helena@szsjablonec.cz

Radka Nývltová
Anglický jazyk, Biologie, Výtvarná a pracovní výchova
nyvltova.radka@szsjablonec.cz

Vít Balej
Tělesná výchova, Zeměpis
balej.vit@szsjablonec.cz

Libuše Vrtišková Hájková
Dramatická výchova

Vít Linhart
Hudební výchova

© 2014, Svobodná základní škola