Slabé nelze posílit tím, že oslabíme silné.
Nelze vybudovat charakter,
vezmeme-li lidem iniciativu.
Nelze lidem natrvalo pomáhat tak,
že pro ně děláme to,
co by pro sebe mohli a měli dělat sami.

Abraham Lincoln

Na co se těšíme

  • Jarmark

    Jarmarkem se loučí tradičně pátá třída se svými spolužáky. Díky soutěžím si děti "vydělají peníze", za které si pak v obchůdku mohou koupit samé úžasné věci, které jim i jejich rodičům udělají jistě radost.

  • Nejmenší Čech

    Víte, kdo se stal nejmenším Čechem? Ten, komu zůstala i do pozdního věku dětská duše. Právě o nich budou ostatním spolužákům vyprávět páťáci. Závěrečnou prezentací o významých osobnostech naší země ukážou, co vše se ve škole naučili.

© 2014, Svobodná základní škola